1 tegen allen

Neem het op tegen de bibliotheek.

De bibliotheek daagt de klas uit om 80 opdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld: Maak een lijst van 6 boeken van Jacques Vriens, schrijf een rap of maak een lekker recept uit een kinderboek. Beide partijen tekenen een heus contract. Als een opdracht klaar is, wordt er een sticker op het nummer geplakt. De verliezer levert een vooraf afgesproken tegenprestatie. Welke klas durft de uitdaging met de bibliotheek aan te gaan?
Wij ontwierpen het contract en de A1-poster met alle opdrachten die de klas moet uitvoeren.

één tegen allen